Escape Rooms in Praha 4, Hlavní město Praha
There are 1 escape room near Praha 4, Hlavní město Praha.
ExitPrague
Na Veselí 15 140 00 Praha 4
2-5 players, 60 minutes, ExitPrague
Description: Ocitnete se v době před pětašedesáti lety a zažijete příběh Františka K., který byl podezřelý z útoků na kanceláře KSČ provedených v roce 1948. I když se František pouze nacházel ve špatnou chvíli na špatném místě, byly útoky záminkou pro vydírání příslušníky StB. Pod silnými nátlaky nakonec František svůj odpor vzdává a stává se konfidentem StB. Ve svém srdci však cítí, že nejedná správně a proto se rozhodne své nově nabyté kontakty zužitkovat pro dobrou věc. Jeho cílem je ukrást přísně chráněnou složku z tajných kanceláří StB a předat je západní tajné službě po své emigraci. V momentě, kdy vkročí do střežené místnosti, zámek zaklapne a má přesně 60 minut na to, aby složku sebral a dostal se ven.
Loading