Escape Rooms in Kortrijk, Vlaanderen
There are 3 escape rooms near Kortrijk, Vlaanderen.
Cube One - Kortrijk
Stationsstraat 4 8500 Kortrijk
2-6 players, 60 minutes, Cube One - Kortrijk
Description: A crime wave has hit the city. People are disappearing from the streets to never be found again. Only some were able to escape what seems to be an evil cult. Its victims are brainwashed to completely dedicate themselves to the worship of demons. Ultimately leading to a sacrifice so they can bring back their Masters to our world. You are one of those victims. There is a way out but its a long and dangerous path. Are you able to escape the cult? Can you get the hell out?
Stationsstraat 4 8500 Kortrijk
2-6 players, 60 minutes, Cube One - Kortrijk
Description: Een collega op het werk heeft het de laatste tijd niet zo gemakkelijk. Thuis loopt zijn privéleven niet van een leien dakje en ook op het werk heeft hij het geregeld aan de stok met de grote baas. De druk die hierdoor op hem rust wordt alsmaar groter. Als een goede collega en vriend wil je voorkomen dat hij er helemaal aan onderdoor gaat en besluit je even voor hem in te springen. Je doel is om een uurtje vroeger naar het werk te gaan om enkele taken van hem over te nemen, maar niemand mag het te weten komen. Zul je erin slagen je collega ongemerkt bij te staan? Can you escape the office?
Stationsstraat 4 8500 Kortrijk
2-6 players, 60 minutes, Cube One - Kortrijk
Description: In Area 56 kom je terecht in een woestijngebied dat in een ver verleden ooit Kortrijk was. Na een mysterieuze explosie veegde een allesverzengende hitte de Guldensporenstad volledig van de kaart. Veertig jaar na de feiten is er nog steeds geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Het enige overblijfsel dat antwoorden zou kunnen bieden, is een bunker in het epicentrum van de ramp. Verschillende teams werden reeds uitgezonden om het mysterie te ontrafelen, maar voorlopig is niemand teruggekeerd uit de woestenij. Ook jij en je team mogen een kans wagen om de precieze omstandigheden en het geheim van wat er is gebeurd te achterhalen. Zullen jullie erin slagen dit binnen het uur te doen en kunnen jullie terug ontsnappen aan de gevaren van Area 56?
Loading