Escape Rooms in , Hlavní město Praha
There are 17 escape rooms near , Hlavní město Praha.
Czech Trap
Czech Trap Opatovická 18 Praha 1
2-6 players, 60 minutes, Czech Trap
Description: Děj se odehrává v 70. letech minulého století v Československu. V zemi panuje strach, komunismus a dolééhá tíha doby normalizace. Kdokoliv kdo vystupuje z řady je podezřelů, kdokoliv kdo projeví zájem o demokratické principy je předveden. Československo se ocitlo pod vlivem SSSR na konci Druhé světové války. V roce 1968 zde byl pokus o obnovené demokracie. Proces nazvaný Pražské jaro ovšem skončil vpádem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a následovala okupace Československa sovětskou armádou. Mnoho českých občanů emigrovalo, a ti kteří zůstali se časem začali cítit jako v pasti. Brzy po vpádu vojsk se uzavčeli západní hranice a byla spuštěna Železná opona. Češi byli uvězněni ve vlastní zemi. Tento proces byl nazván normalizace, návrat k minulosti. Situace se změnila až v roce 1989 během Sametové revoluce, komunistická vláda padla, demokratické principy byly v zemi obnoveny a země se vymanila z vlivu Sovětského Svazu. Nemůžete věřit nikomu a ničemu. Hra je situována v autentické budově bývalé tiskárny z roku 1928. Ředitel tiskárny je tajným členem disentu, ale jeho identita byla prozrazena. Je teď pouze na Vás, abyste našli kompromitující materiál, který je schovaný v jeho kanceláři a to dříve než dorazí policie na domovní prohlídku.
Door Z
Vaclavské naměstí 11, 3 Patro, Praha
2-6 players, 60 minutes, Door Z
Description: Šampaňské, jachty, krasavice, kasino! Poté, co jste prohrál poslední stovky v ruletě, rozhodl jste se oloupit jednoho z nejvlivnějších miliardářů Monaka. Proslýchá se, že ve svém bytě uchovává část své rozsáhlé sbírky šperků.
Vaclavské naměstí 11, 3 Patro, Praha
2-6 players, 60 minutes, Door Z
Description: Společně se skupinou partyzánů Vás zajali SS. Teď jste zamčeni ve stodole a čekáte na popravu. Abyste se vyhnuli popravě a odzbrojili nepřítele, musíte se dostat ven ze stodoly, proniknout na velitelství, otevřít tajný bunkr a zneškodnit ho.
Mystery of puzzle
Italská 1274/8 Prague, Czech republic
2-5 players, 60 minutes, Mystery of puzzle
Description: You and your friends will find yourselves in a clubhouse, which decades ago belonged to a group of friends. The clubhouse has its own history, which has been a secret for a long time. You must lift the veil of mystery together and solve codes and puzzles waitng for you. Can you find the secret puzzle, before a mysterious man with a mask enters the room? Can you get out in 60 minutes and uncover the secrets of the puzzle?
Questerland
Mánesova 54 , Prague 2 , 120 00
2-5 players, 60 minutes, Questerland
Description: Vítejte v Questerlandu! V centru únikových her v Praze! Každá hra v Questerlandu představuje strhující dobrodružství, jehož cílem je splnit zadaný úkol – quest a uniknout v čas ze zavřené místnosti. Ke splnění úkolu a úniku z místnosti musíte prozkoumat různé skrýše i neobyčejná zařízení, přijít na správné řešení šifer, puzzlů a hádanek a nakonec najít tajné dveře nebo jiný způsob jak se dostat z tématické místnosti. Existuje jediná cesta ven. Přijmete výzvu? Únikové hry (Exit games, Escape games) v realitě ztělesňují populární sérii počítačových únikových her, tedy her typu „dostat se z místnosti“ nebo klasického žánru point and click adventur. Ocitnete se v úkolové místnosti s určitým příběhem, a vaším cílem je splnit úkol a z místnosti uniknout. Centrum únikových Her Questerland je místo, kde můžete na vlastní kůži zažít akci a napětí. Každá hra představuje strhující dobrodružství. Přijďte a přesvědčte se sami, že živé questy jsou mnohem zajímavější než elektronické. Čeká Vás 60 minut akční zábavy, při které bude otestován Váš úsudek, postřeh, logické myšlení a schopnost týmové spolupráce. Přijďte do Questerlandu, staňte se součástí úchvatného námětu, rozbijte stereotyp a zažijte s přáteli či rodinou něco nového. Úniková hra v Questerlandu vám přinese jedinečné zážitky, které stmelí kolektiv, a společně na hru budete dlouho vzpomínat. Pravidla jsou snadná – Máte 60 minut na to, abyste se dostali ze zamčené místnosti, ze které existuje jen jediná cesta ven. Pomocí řešení logických hádanek, šifer a hlavolamů se budete stále více blížit vašemu cíli – utéct. Hodiny tikají. Přijmete výzvu a podaří se vám utéct z místnosti v čas? Budujete tým a chcete vyzkoušet netradiční teambuldigové prostředky? Možná v Questelandu naleznete to, co hledáte. Úniková hra nutí všechny hráče pozitivním a aktivním způsobem spolupracovat a společným příjemným zážitkem se mezi nimi vytvoří pouto, které může být základem zdravého a schopného kolektivu. Ke hře si nic s sebou speciálního přinést nepotřebujete. Oblečení si vezměte takové, jaké je Vám pohodlné – zde se neumažete. Dále stačí, když budete mít s sebou bystrou mysl, chuť řešit hádanky, plnit reálné questy a odkrývat tajemství. Po celou dobu hry budete v kontaktu s operátorem, který bude sledovat Váš postup na kamerovém systému. Pokud budete mít s hrou problémy, můžete se operátora zeptat a on Vám napoví.
Mánesova 54 , Prague 2 , 120 00
2-5 players, 60 minutes, Questerland
Description: Vítejte v Questerlandu! V centru únikových her v Praze! Každá hra v Questerlandu představuje strhující dobrodružství, jehož cílem je splnit zadaný úkol – quest a uniknout v čas ze zavřené místnosti. Ke splnění úkolu a úniku z místnosti musíte prozkoumat různé skrýše i neobyčejná zařízení, přijít na správné řešení šifer, puzzlů a hádanek a nakonec najít tajné dveře nebo jiný způsob jak se dostat z tématické místnosti. Existuje jediná cesta ven. Přijmete výzvu? Únikové hry (Exit games, Escape games) v realitě ztělesňují populární sérii počítačových únikových her, tedy her typu „dostat se z místnosti“ nebo klasického žánru point and click adventur. Ocitnete se v úkolové místnosti s určitým příběhem, a vaším cílem je splnit úkol a z místnosti uniknout. Centrum únikových Her Questerland je místo, kde můžete na vlastní kůži zažít akci a napětí. Každá hra představuje strhující dobrodružství. Přijďte a přesvědčte se sami, že živé questy jsou mnohem zajímavější než elektronické. Čeká Vás 60 minut akční zábavy, při které bude otestován Váš úsudek, postřeh, logické myšlení a schopnost týmové spolupráce. Přijďte do Questerlandu, staňte se součástí úchvatného námětu, rozbijte stereotyp a zažijte s přáteli či rodinou něco nového. Úniková hra v Questerlandu vám přinese jedinečné zážitky, které stmelí kolektiv, a společně na hru budete dlouho vzpomínat. Pravidla jsou snadná – Máte 60 minut na to, abyste se dostali ze zamčené místnosti, ze které existuje jen jediná cesta ven. Pomocí řešení logických hádanek, šifer a hlavolamů se budete stále více blížit vašemu cíli – utéct. Hodiny tikají. Přijmete výzvu a podaří se vám utéct z místnosti v čas? Budujete tým a chcete vyzkoušet netradiční teambuldigové prostředky? Možná v Questelandu naleznete to, co hledáte. Úniková hra nutí všechny hráče pozitivním a aktivním způsobem spolupracovat a společným příjemným zážitkem se mezi nimi vytvoří pouto, které může být základem zdravého a schopného kolektivu. Ke hře si nic s sebou speciálního přinést nepotřebujete. Oblečení si vezměte takové, jaké je Vám pohodlné – zde se neumažete. Dále stačí, když budete mít s sebou bystrou mysl, chuť řešit hádanky, plnit reálné questy a odkrývat tajemství. Po celou dobu hry budete v kontaktu s operátorem, který bude sledovat Váš postup na kamerovém systému. Pokud budete mít s hrou problémy, můžete se operátora zeptat a on Vám napoví.
Mánesova 54 , Prague 2 , 120 00
2-5 players, 60 minutes, Questerland
Description: Když se rozhodnete vyloupit banku, musíte být připraveni opravdu na všechno. Stačí jediné chybné rozhodnutí a situace se začne vyvíjet zcela jinak, než by měla. Zde Vás očekává napínavý úkol se spoustou nečekaných zvratů a překvapení. Je jen na vás jak se s nimi vyrovnáte. Budete si každý krok pečlivě rozmýšlet dopředu anebo budete improvizovat na místě? Podaří se Vám z nesnází vybřednout včas? Odpověď najdete v dobrodružství Va-Bank
Mánesova 54 , Prague 2 , 120 00
2-5 players, 60 minutes, Questerland
Description: Welcome to Questerland ! Exit Game or Escape Game in Prague! In Czech language it's called Unikova Hra. Each game in Questerland is a thrilling adventure , whose goal is to accomplish a given task - quest and escape in time from the closed room. To fulfill the mission and escape from the room, you need to explore various hiding places and astonishing devices, come to a proper solution of ciphers , puzzles and riddles , and finally find the secret door or another way to get out of themed rooms . There is only one way out. Will you accept the challenge? Escape games or Exit Games in reality represent the popular series of computer games the type of game when you need to leave the room or the classical genre of point and click adventures. You will find yourself in a room with interesting backstory and your goal is to escape from the room. Exit Games center Questerland is a place where you can experience action and thrill. Each game is a exiting adventure - a quest. Come and see for yourself that live quests are much more interesting than electronic ones. You will experience 60 minutes of action entertainment, in which your judgment, perception, reasoning ability and teamwork will be tested. Come to Escape Games center Questerland, become part of the thrilling game, break the stereotypes of fun and experience something new with your family and friends. Escape games in Questerland will bring unique experiences that bring people together and make you a better team. The rules are simple - You have 60 minutes to get to the locked room from which there is only one way out. By solving logic puzzles, codes and ciphers you will be getting closer and closer to your goal - escape. The clock is ticking. Will you accept the challenge and escape in time? Are you building a team and want to try unconventional means of teambulding? Maybe you will find what you looking for in Questeland! Escape games are forcing all players in a positive and proactive way to work together. It will improve your teamwork skills and abilities, as well as provide you with a fun and interesting time. You do not need to bring anything special for the game. Take comfortable clothes ( – you won't get dirty here). Furthermore, you just need a sharp mind, a mood for solving puzzles and ability to uncover secrets. Throughout the game you will be in contact with the operator, who will monitor your progress on a camera system . If you have trouble during the game, you can contact the operator and he will give you a hint.
Riddle Twist
Wenzigova 1857/11, Prague
2-4 players, 75 minutes, Riddle Twist
Description: A quarter of a century passed and the mystery of the painting of Saint Xaverius still has not been solved. Do you have what it takes? Then embark on an adventure in a grim chapel and see if this is just a mere tale from the Old Prague times or it is a real challenge. No padlocks :)
TRAP
PRAHA I, JUNGMANNOVA 12.
2-5 players, 60 minutes, TRAP
Description: Brent Chadwick měl složité dětství. Vyrůstal ve stínu své matky Lucille, která byla zakladatelkou sekty nepokušitelných. Členové sekty byli pravoslavní křesťané, kteří uznávali kázání: "Odolej všem pokušením. Pokud nejsi schopen odolat, máš šanci ke spáse jen tehdy, potrestáš-li sám sebe dle svého provinění." Brenta Chadwicka vyrůstání v tomto prostředí psychicky velmi poznamenalo. Po smrti své matky se ukryl do podzemní kláštera, kam za pár vteřin vstoupíte. Vzhledem k jeho pomatené mysli se tento klášter stal místem plným nástrah a pastí. Abyste klášter opustili, musíte najít urnu s popelem Brentovy matky Lucille a osvobodit její duši. Pokud se vám to nepovede do šedesáti minut, Brent se vrátí do svého úkrytu...a opravdu bych si nepřál být v té chvíli ve vaši kůži! Hodně štěstí.
PRAHA I, JUNGMANNOVA 12.
2-5 players, 60 minutes, TRAP
Description: Právě vstoupíte do sklepení banky, které se stalo útočištěm teroristy. Po několi ktýdnů zde žije a vyrábí bombu, která má zneškodnit banku. Poté, co uzavřel s bankou smlouvu, přišel o vše - o svůj dům, rodinu, peníze. Jeho jediným životním smyslem je tedy pomstít se a zneškodnit mezinárodní síť bank. "Úspěšně" bombu sestrojil již ve dvou velkých městech. Vašim úkolem je nyní najít bombu a zneškodnit ji, aby nedošlo k dalšímu výbuchu.
The BreakOut
Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1-Petrská čtvrť
2-5 players, 60 minutes, The BreakOut
Description: Want some entertainment in Prague? BreakOut is offering you the thrill of Exit Game. You will solve a series of logical puzzles, you will use your wit and solve mystery thriller from the court of the Czech King and Holly Roman Emperor Charles IV. Charles IV. ordered new set of crown jewels, but just before the work is done and get to introduce it to the public one of the biggest diamonds has disappeared. King Charles IV. has invited the most experienced reeves (you the players) to solve this mystery. Charles IV. is anxious and gave just 60 minutes to find the missing diamond. If the reeves solves the mystery they will be greatly rewarded, but if the diamond remains lost ……….
The Chamber
Bílkova 21, Praha 1 – Staré město
2-6 players, 60 minutes, The Chamber
Description: Shortly after you revealed the secrets of King Charles IV, you were suddenly kidnapped by couple of mysterious men covered in cowls. You were dragged into some very old-looking room with massive wooden table in the middle. There is a group of men, dressed in medieval-style clothes, who claim to be a criminal court jury of some very old cult that protects mysteries from the deep past. Discovery of the secret chamber of Charles IV is considered by them to be a very serious crime, for which you are promtply sentenced to the capital punishment – death by fire. You just can’t believe this is real, but these men, who clearly still live in deep middle ages, soon prove they are dead serious. The guard takes you sternly down to what looks like a very old dungeon, where you are supposed to wait for the inevitable. Will you spend your last moments with self-pity, or you rise up and use your skills, teamwork and intelligence to escape? The Medieval Dungeon is an ultimately immersive game full of surprises, unexpected riddles, and unique approaches to escape gaming. From the very start, there is a heavy immerse of an authentic, hundreds of years old prison filled with obscure instruments and pain of poor prisoners before you. The interiors are highly interactive and you should pay attention to every inch within. Escape your comfort zone and experience the escape game, that offers way more than just solving paper cyphers and code padlocks. Become a real prisoner in The Medieval Dungeon!
Bílkova 21, Praha 1 – Staré město
2-6 players, 60 minutes, The Chamber
Description: In an old townhouse, in the very heart of Old Town Prague, there is a mysterious apartment of a gentleman, whose name we promised not to reveal. It’s been over 70 years since he passed, but remains of his presence are still there. From what we heard from people who remember him, he was a successful doctor and scientist, but people also believed there was something seriously wrong about him, but no one really knows. There was a number of stories and urban legends we heard, most of them being probably just people’s imagination, but one… Now you are here, in his office from 1918, and the door is locked. Do you think you are brave and smart enough to reveal what secret it is hiding? The room looks quite normal at the first sight, but as soon as you start looking closer, you will find out it truly is an extraordinary space, with something dark in its midst. Get ready for a 100 years old adventure that has been waiting for you.
Bílkova 21, Praha 1 – Staré město
2-6 players, 60 minutes, The Chamber
Description: Alan Winchester was young, rebelling computer geek who believed that the only cure for all the sickness, poverty, and wars on this planet, is a new beginning. He said people should build a new, better world where anyone could be happy.Unfortunately, he also believed that this can only be done by starting the ultimate worldwide conflict that will destroy the world as we know it, and reset the planet for a new era. Alan has spent long years mastering his computer skills, because he knew this was the only way to pull something like this off. Finally, he managed to break all the security protocols and gained full access to U.S. Counter missile system. He immediately used his power and engaged the atomic missiles, aiming them on Russian federation. Secret agencies tracked him very quickly, but unfortunately, just before capturing him at the Prague airport, he managed to kill himself. His last words were “Now it’s done”. Czech secret agency BIS managed to locate his apartment in Prague, and they believe this place is the key to shut down his plan. And here you are, our brave agents. You will now enter his apartment in the heart of Prague, having no information at all…
Bílkova 21, Praha 1 – Staré město
2-6 players, 60 minutes, The Chamber
Description: The story of its last inhabitants was notoriously known to everyone in town. A young family came to a very sad end. A year after the mother’s tragical death, a father was found dead, while cause of death remains unknown. What’s worse, a 6 years old daughter was never found. No wonder no one has moved in there after that. Nobody has even entered the house ever since these events. Even vandals or squatters are avoiding this place. When current owner of the property, who desperately needs to sell it, calls you and asks you for help, you know it’s the right job for you. You are the best paranormal activity investigators far and near. Your goal is tricky – find out what really happened in the house, „clean“ it and most importantly survive it. Soon after you start the investigation and questioning of people around, you already know that this is going to be a hard one. This is not a grandma’s spirit in the attic, this is something much, much worse… We have visited many „scary“ escape rooms all around the world, but in most of them, fear was caused only by darkness, sounds and filth. We were missing something – proper paranormal activities! That is why we worked hard and invested in advanced „ghost“ technologies. Now we are bringing an ultimate horror experience to you, which can’t be found anywhere else. Haunted house is an extraordinary escape room that will keep suprising you! Disclaimer: During construction, we actually experienced paranormal activities on site. As we didn’t expect anyone to believe that, we never intended to share this information publicly. However, after dealing with players who eventually found out and blamed us of not disclaiming this before the game, we decided to inform you. For further information, please contact us.
News Town Hall, Vodičkova 1, Praha 2 – Nové Město
2-6 players, 60 minutes, The Chamber
Description: The person of the most significant medieval Czech King and Holy Roman Emperor, Charles IV, is still covered with mysteries. In our new adventurous game, you are a team of famous archaeologists who revealed many secrets from the past and found lots of historical artifacts. Now you are approached by a mysterious man, who claims to be a member of even more mysterious brotherhood that goes deep into the middle ages. He asked you to find the legendary secret chamber of Charles IV, which is supposed to carry answers to many unexplained facts from his life. Last but not least, there should also be a mythical treasure in there, which King Charles hid in case his reign was suddenly overturned. This mysterious stranger hands you the only clue that might lead to the revelation of the legendary chamber – an old handwritten note with a very unclear message… According to the latest research, this secret chamber is located underneath the 700 years old Town Hall on Charles Square. This is exactly where you start this new adventure. You will soon find a surprisingly well shaped medieval room that looks like a place where Charles went to hide from the world outside. However, this is only the beginning, because nothing is what it seems to be… TREASURE OF KING CHARLES IV is technologically advanced game, which was created in cooperation with prominent expert on Charles’ life. The storyline is based on true events and facts that have been revealed by the latest historical research. Furnishing was done by craftsmen specializing on medieval interiors and everything is set in authentic environment of the real 14th century cellar. Therefore, you can expect perfectly immersive atmosphere of unique space, original and creative riddles and a strong story. Are you ready to dive deep into the 14th century heart of Europe?
Loading